Effectief samenwerken in een team

Succesvol samenwerken en samen doelen behalen

Samenwerken doe je elke dag, maar is de samenwerking met jouw team wel zo effectief? Je wilt samenwerken als een team: met elkaar jullie doelen behalen zonder te veel gedoe. Dat klinkt makkelijk, maar in de praktijk is samenwerken een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je de samenwerking van jouw team verbetert?

Teamsamenstelling

De samenstelling van je team kan bepalend zijn in het succes dat jullie behalen. Een gevarieerd team met verschillende karakters en expertises klinkt als succes, maar belangrijk is dat de karakters ook met elkaar door één deur kunnen. Met verschillende karakters in je team bestaat er ook een kans dat ze met elkaar botsen, en dat kan voor vertraging zorgen.

Toch leveren juist de verschillen van de teamleden op de lange termijn meer resultaat op. Of je nu werkt in een nieuw of samengesteld team, of een team dat al langer samenwerkt: de teamleden moeten elkaar goed kennen om de kennis en kunde van ieder teamlid optimaal in te kunnen zetten. Door vanaf moment één te hameren op goede communicatie, openheid en eerlijkheid binnen het team kun je ook met verschillende karakters een succesvol team samenstellen en de samenwerking verbeteren. Goede communicatie is de basis van een effectieve samenwerking in een team.

Gelijkwaardigheid binnen het team

Om echt effectief samen te werken in een team moet er sprake zijn van gelijkheid. Iedereen binnen je team is gelijkwaardig en er steekt niemand met kop en schouders bovenuit, ook je leidinggevende niet. Met deze gelijkwaardigheden creëer jullie samen een veilige werkomgeving. Dat resulteert in de vrijheid om op een vriendelijk niveau met elkaar te sparren, ideeën te delen en fouten te durven maken. Effectief samenwerken in een team kan het beste als iedereen in je team een bijdrage levert en hiervoor ook op hetzelfde niveau wordt gewaardeerd.

Samenwerking verbeteren

Maar wat dan als het echt niet werkt? Hoe kun je de samenwerking verbeteren? Dat begint bij het inzichtelijk maken van de gedragspatronen van je teamleden. Wat doet de één en wat triggert dat bij de ander? Pas als jullie deze patronen herkennen, jezelf en je teamleden een spiegel voor kan houden, kan er iets veranderen aan de manier van samenwerken in je team.

Er moet ook duidelijkheid zijn over de verschillende rollen binnen je team, die nodig zijn om de team doelstellingen te kunnen realiseren. Om als team doelgerichter samen te werken is het belangrijk dat alle taken, rollen, deadlines en procedures voor iedereen duidelijk zijn. Als jullie samen tot de conclusie komen dat ieder teamlid een rol speelt in de effectieve samenwerking is de basis gelegd voor succes. Het team wordt op deze manier bewust dat ze het niet alleen kunnen: ze hebben het hele team nodig om hun doelen te behalen.