Teamontwikkeling

Zie je het potentieel, maar krijg je het er nog niet uit?

In potentie kan een team fantastische dingen bereiken. Vaak zitten er kundige mensen in die alle kennis en expertise in huis hebben om van het project een succes te maken. Toch betekent dat niet dat het team ook automatisch een succes wordt. Zie jij dit soort zaken ook veel terug in je team? 
Effectieve teams zijn in toenemende mate cruciaal voor goede resultaten in de organisatie. Wat kunnen wij voor jouw team betekenen?

Zuidema teamcoaching

Speciaal voor teams bieden wij Zuidema teamcoaching aan. We werken vanuit ons unieke teamontwikkelingsmodel, gebaseerd op het Invloedmodel® en putten uit onze 50 jaar expertise op het gebied van groepsdynamiek en invloedgedrag bij individuen en binnen teams. Onze werkwijze is uniek omdat:

  • bij ons het doel en de verantwoordelijkheden van het team altijd centraal staan;
  • we de focus leggen op het team i.p.v. het individu en op de rol i.p.v. de persoon;
  • we op interactiepatronen focussen en het team zo bewust maken van ineffectief gedrag;
  • het team zelfsturend wordt; het nieuwe gedrag wordt na de training daadwerkelijk ingezet en zorgt zo voor een blijvende verandering.

In welke fase zit jouw team?

Resultaat

Eerdere teaminterventies die we hebben gedaan laten een stijging zien in de score die de afzonderlijke teamleden geven aan het begin en het eind van het traject. Ze ranken het functioneren binnen het team en het resultaat van het team. Het effect van teamcoaching uit zich in:

  • Betere samenwerking;
  • Een blijvend en beter resultaat door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
  • Een pro-actief team dat met minder inspanningen doelen haalt;
  • Een gemotiveerd team dat met plezier en energie te werk gaat;
  • Heldere en transparante communicatie.

Succesfactoren

De leidinggevende wordt door ons gezien als integraal onderdeel van het team en is bij het gehele proces aanwezig. Het proces wordt een groot succes als het team onderkent dat een betere prestatie mogelijk is en accepteert dat de teammanager dit graag wil begeleiden. Kritische zelfreflectie en de wil om te veranderen naar werken volgens commitment, waarde en gelijkwaardigheid in rol, doel, context en procedures zijn voorwaarden voor succes.

De werkwijze

De werkwijze is afhankelijk van de fase waarin het team zich bevindt. Daarom doorlopen we één of meer van deze stappen:


Stap 1 – Oriënterend gesprek en Quickscan

Tijdens deze stap worden de verbeterpunten in kaart gebracht en doelen bepaald.

Stap 2 – Observation óf Workshop

Om een eerste analyse van de situatie te maken wordt er gekozen voor een Team Check Observation of Team Check Workshop. Deze keuze is situatieafhankelijk. Na het maken van de analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Stap 3 – Vervolgtraject individueel of in het team

Tijdens het traject ontwikkelt het team zich samen zo dat dit leidt tot duurzame gedragsverandering. Er wordt in één of meerdere sessies met gerichte oefeningen gewerkt aan de ontwikkeling in de fasen. Ook kan het zijn dat eerst individuele ontwikkeling nodig is voordat er in teamverband aan een betere prestatie gewerkt kan worden.

Stap 4 – Quickscan en/of Evaluatie

Deze stap geeft inzicht in het resultaat van het traject. Ook wordt er een plan gemaakt voor borging in de praktijk.

Benieuwd hoe we jouw team kunnen ontwikkelen?

Wil je meer weten over de verschillende fasen van onze werkwijze, of meer inzicht in ons unieke teamontwikkelingsmodel? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.

 

Contact een accountmanager

Neem contact op

Nog vragen of opmerkingen?

Onze Customer Service staat altijd voor je klaar!

Kom in contact