Teams

Zie je het potentieel, maar krijg je het er nog niet uit?

Effectieve teams zijn cruciaal voor goede resultaten in de organisatie. In potentie kunnen teams fantastische dingen bereiken. Vaak zitten er kundige mensen in die alle kennis en expertise in huis hebben om er een succes van te maken. Toch betekent dat niet dat teams dan ook automatisch successen boeken. Loze discussies, ineffectieve vergaderingen en stroeve samenwerkingen gooien vaak roet in het eten. Dit ineffectieve gedrag vreet energie en tijd. Wat kunnen wij voor teams betekenen?

Er is veel te winnen binnen teams op het vlak van effectieve communicatie. Communiceren is een spel van ruimte geven en ruimte nemen. Vaak is deze balans redelijk scheef. Dit is een bron van irritatie; eindeloze argumenteer sessies, cirkel discussies, ja zeggen nee doen en ga zo maar door. De CommScan® maakt de communicatie patronen en de effectiviteit daarvan inzichtelijk. We doen de scan tijdens een reguliere meeting, dus er is geen werktijd verlies. De data uit de scan worden kort na de meeting ‘live’ teruggekoppeld en je krijgt direct handvatten om hoe je de effectiviteit van de onderlinge communicatie kunt verbeteren.

Lees meer

Ontdek waaraan je moet werken om de team effectiviteit te verhogen. Via een simpele en korte online vragenlijst die het hele team invult, krijg je inzichtelijk wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo leg je de focus op de juiste dingen en creëer je een ‘high performing’ dus invloedrijk team.  

We werken o.b.v. wetenschappelijke modellen en putten uit onze 50 jaar expertise op het gebied van groepsdynamiek en invloedgedrag bij individuen en binnen teams. Onze werkwijze is uniek omdat:

  • bij ons het doel en de verantwoordelijkheden van het team altijd centraal staan;
  • we de focus leggen op het team i.p.v. het individu en op de rol i.p.v. de persoon;
  • we op interactiepatronen focussen en het team zo bewust maken van ineffectief gedrag;
  • het team zelfsturend wordt; het nieuwe gedrag wordt na de training daadwerkelijk ingezet en zorgt zo voor een blijvende verandering.

Effect

Het effect van de verschillende interventies uit zich in:

✔ Effectievere communicatie;
✔ Betere samenwerking;
✔ Een blijvend en beter resultaat door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
✔ Een pro-actief team dat met minder inspanningen doelen haalt;
✔ Een gemotiveerd team dat met plezier en energie te werk gaat.

Benieuwd hoe we jouw team kunnen ontwikkelen?

Wil je meer weten over onze aanpak of een vrijblijvende intake? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Nog vragen of opmerkingen?

Onze Customer Service staat altijd voor je klaar!

Kom in contact