De Bureau Zuidema Academy

Vanuit de Bureau Zuidema Academy leiden wij onze eigen trainers op tot gecertificeerde invloed specialisten en werken we continu aan de verbetering van hun expertise en het perfect begeleiden van de trainingsprogramma’s.

Certificering van onze professionals

Het certificeringstraject van Bureau Zuidema is uitdagend, streng en intensief. Als je start als invloedtrainer bij Bureau Zuidema, ga je eerst in opleiding voordat je alléén een groep mag begeleiden. Dit certificeringstraject duurt maar liefst 12 maanden. In dit jaar doorleef je de didactische opzet van onze programma’s, zodat je deze qua inhoud, proces, werkvormen en interventies op topniveau kan uitvoeren. Daarnaast maak je ons unieke Invloedmodel® eigen, zodat je in staat bent om feilloos invloedgedrag te herkennen en te coderen. Ook leer je de 5 Habits van een invloedexpert tot in de perfectie te beheersen. 

Als gecertificeerde invloedtrainer ga je met verschillende trainingsprogramma’s aan de slag, zowel in Nederland als daarbuiten. Twee jaar na je certificering ben je een echte invloedexpert en is er een grote variëteit aan doorgroeimogelijkheden binnen Bureau Zuidema. Zo kun je je door ontwikkelen tot certifying trainer, teamcoach, accountmanager of productontwikkelaar.

Dit is de manier hoe we zorgen dat onze trainers uit duizenden herkend worden.

Professionalisering

Na certificering volgt verdere professionalisering binnen onze eigen Bureau Zuidema Academy. De lat ligt hoog bij ons. We dagen onze trainers continu uit om bezig te zijn met hun eigen professionele ontwikkeling: welke impact heb je op de deelnemer? Wat is jouw volgende stap als professional en hoe kom je daar? Om de twee jaar vindt er een her-certificering plaats die bepaalt of je als trainer wederom het kwaliteitsniveau van een echte Zuidema invloedexpert kan neerzetten.

Je hebt trainers en je hebt trainers. Bij Bureau Zuidema scheiden wij het kaf van het koren. Want alleen met ijzersterke professionals kunnen we een blijvend effect creëren voor onze deelnemers en klanten.

De 5 Habits van een invloedexpert

Iedere Zuidema invloedexpert is te herkennen aan de 5 Habits. Deze Habits zijn de kern in ons initiële opleidingstraject tot gecertificeerd trainer en zijn ook de rode draad in de verdere professionalisering en de her-certificering. De vijf Habits zijn:

Je creëert een vertrouwde sfeer in de deelnemersgroep. Deze veiligheid is noodzakelijk om zelfreflectie te stimuleren. Voor zelfreflectie moet je immers durven om het achterste van je tong te laten zien. Tevens weet je als trainer de juiste (open) vragen te stellen en toont empathie wanneer je vastloopt. Daarbij word je uitgedaagd om uit je comfort zone te stappen, zodat je jezelf naar een hoger niveau tilt.

Om gedrag te kunnen benoemen gebruik je ons unieke Invloedmodel®. Dit model brengt de logica van invloedgedrag in kaart en laat zien hoe je het effectief kan inzetten. Je kent het Invloedmodel® door en door. Hierdoor herkent iedere trainer invloedgedrag en kan je het snel, effectief en foutloos ‘coderen’.

Feedback geven is een vak apart. Als trainer deel je jouw observaties met de deelnemers en benoemt welk effect het gedrag heeft op anderen en/of op jezelf. Dit maakt de deelnemer bewust of zijn of haar gedrag wel of niet bijdraagt aan de invloeddoelen die ze zich gesteld hebben. Je geeft als trainer stevige handvatten. Wat de deelnemer ermee doet, is aan hen.

Onze deelnemers staan centraal, niet de trainer. Je bent je daar als trainer volledig van bewust en weet duidelijk onderscheid te maken tussen jouw eigen ideeën en gevoelens en die van de deelnemers. Ook voel je precies aan wat deelnemers nodig hebben tijdens de trainingsdagen om het maximale leereffect te bereiken.

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Dat is het uitgangspunt van onze programma’s. Als Bureau Zuidema trainer sta je als het ware aan de zijlijn, je bent de bondscoach van het leerproces van de deelnemers en staat dus in dienst van hen.

Bureau Zuidema Teamcoach

Sommige van onze experts kiezen er na een aantal jaren voor om zich nóg verder te ontwikkelen en gaan het traject in om Bureau Zuidema Team Coach te worden. Dit leertraject duurt ongeveer 6 maanden. De gecertificeerde Bureau Zuidema Team Coaches zijn gespecialiseerd in:

    1. Teamdevelopment en groepsdynamica
    2. Focus houden op teamdoelstelling in de organisatiecontext
    3. Coderen van teamgedrag
    4. Interveniëren vanuit een expert positie (staand vermogen)
    5. ‘Zacht’ confronteren

Evaluaties

We nemen de feedback van onze klanten en deelnemers heel serieus. De deelnemer beoordeelt altijd de trainer, het programma en de locatie. We zetten targets op deze items en checken iedere evaluatie. Wanneer we onder de maat scoren, bepalen we acties om dit te verbeteren. Waarom scoort dit onderdeel een 8.5 en geen 9? En wat kunnen we doen om de impact voor de deelnemers nóg groter te maken? Deze informatie is weer input voor de agenda van de professionaliseringsdagen binnen de Bureau Zuidema Academy.

Neem contact op

Nog vragen of opmerkingen?

Onze Customer Service staat altijd voor je klaar!

Kom in contact