Wat is feedback geven en wat heb ik eraan?

Aangeven wat het gedrag van de ander met je doet, zonder hier een mening over te hebben.

Feedback geven is iemand zo concreet mogelijk vertellen wat het effect van zijn/haar gedrag is op jou. Goede feedback helpt om de ander een spiegel voor te houden en het gedrag te veranderen. Als je constructieve feedback geeft, hebben zowel jij als de ontvanger hier iets aan. De ontvanger zal gaan nadenken over zijn of haar gedrag en daaropvolgend zal jij, als het goed is, het effect hiervan gaan zien.

Hoe geef je goede feedback – voorbeelden

Hoe je jouw feedback overbrengt is cruciaal voor het effect ervan. Feedback geef je altijd vanuit jezelf. Het gaat om wat de acties of het gedrag van de ander met jou doen.

Voorbeeld van feedback geven volgens Zuidema: “Ik zie dat je jouw werk te laat hebt aangeleverd” (waarneming). “Ik merk dat ik daardoor gestrest raak” (effect op jou).

Hierbij geef je dus geen tips, mening of richting aan de ander. Het is aan die persoon zelf om in te zien wat hij of zij de volgende keer (eventueel) anders kan doen. Hij/zij is vrij om jouw feedback naast zich neer te leggen.

Geef feedback waar de ander iets mee kan

Als je een terugkoppeling wilt geven over het gedrag van iemand, haal dan geen oude koeien uit de sloot. Het gaat over het hier en nu: iets dat de ander zich nog goed kan herinneren. Als je het hebt over ‘al die keren dat iemand “x” deed’, kan het zo maar zijn dat die persoon van niets weet en er dus ook niets gaat veranderen. Het is daarom belangrijk dat je concreet bent. Probeer duidelijk te formuleren wat je bedoelt en een specifieke situatie te beschrijven, zodat hier geen misverstanden over ontstaan.

Train jouw feedback skills

Merk je dat je vaak in een situatie zit waarin iemand zijn afspraken niet nakomt of je je stoort aan het gedrag van de ander? Volg de training Feedback geven en krijg handvatten voor het geven van constructieve feedback. Leer inschatten op welk je gedrag en in welke situaties het nuttig is om feedback te geven. Ontdek ook waarom aanspreken niet hetzelfde is als feedback geven en oefen met beide vormen in situaties uit jouw werkpraktijk.  

Leren van anderen door constructieve feedback

Tijdens de training Inzicht in Invloed® ga je aan de slag met het leren van nieuw gedrag. Dat leren en ervaren doe je vooral aan de hand van effectieve feedback van je mede-deelnemers tijdens verschillende oefeningen. Jij geeft dus als deelnemer ook feedback op een ander, met de insteek dat hij/zij hier iets van kan leren zonder dat het opgelegd wordt. Om te oefenen met constructieve feedback is deze training dus perfect. Daarnaast leer je hier hoe je in iedere situatie effectiever kan communiceren. Sowieso de moeite waard dus!