Alles over de invloedstijl Stellen

Grenzen aangeven met gepaste druk.

Als je goed bent in de invloedstijl Stellen word je door anderen doorgaans gezien als duidelijk en consequent. Stellen is een invloedstijl afkomstig uit de duwenergie van het Invloedmodel®.  Je neemt de ruimte volledig in en laat duidelijk weten wat je van de ander verwacht of vindt. Je komt op voor jouw eigen eisen, verwachtingen, grenzen, normen en waarden (die niet altijd te onderbouwen zijn met logica) en laat geen ruimte voor discussie. Stellen kent drie gedragssoorten: waarderen, normen stellen en faciliteren/sanctioneren. Deze sluiten naadloos op elkaar aan.

Waarderen: uitspreken van positieve of negatieve waardeoordelen over het gedrag van de ander gebaseerd op eigen waarden en normen.
Normen stellen: zo concreet mogelijk formuleren van verwachtingen, eisen en normen die je naar de ander hebt.
Sanctioneren/Faciliteren: belemmeringen voor de ander wegnemen of consequenties verbinden aan het niet voldoen van jouw norm.

Lees hier alles over Overreden, Overbruggen en Inspireren

Stellen in de praktijk

Herken je dit?

Die ene collega waarbij altijd onduidelijkheid ontstaat over wat er is afgesproken of wordt verwacht. En dan ook nog boos worden als jij doet wat je dacht dat nodig was…

 

Die collega die nooit zijn afspraken nakomt. Je hebt het 1000 keer gevraagd en hij of zij heeft laten weten het te doen. Maar er gebeurt niks. Tijd om te Stellen!

 

Kijk jij ook wel eens jaloers naar de ander, als die heel relaxt en duidelijk uitlegt wat hij/zij wil en wat hij/zij daarin van jou of een ander nodig heeft?

Herken je dit? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de invloedstijl Stellen.

Krachten en valkuilen

Kracht

  • Assertief
  • Duidelijk en helder in verwachtingen
  • Eerlijk
  • Standvastig

Valkuil

  • Doelgerichtheid zorgt voor weerstand
  • Veel tijd en energie kwijt om andere aan te sporen
  • Geen oog voor de ander
  • Draait lang om de boodschap heen

Wordt assertiever en schep duidelijkheid

Kom jij tijdens jouw werk veel in situaties waarin de ander jullie afspraak niet nakomt? Of waarin iemand iets doet of zegt waar je niet van gediend bent?  

Ervaar hoe je je grenzen kunt aangeven, normen kunt stellen en de ander daarbij kunt helpen of er consequenties aan kunt verbinden. Tijdens de training Versnel je Samenwerking leer je kort en bondig jouw standpunt over te brengen.

Meer bereiken in iedere situatie

Altijd duidelijk zijn en efficiënter samenwerken? Dan is het belangrijk om oog te hebben voor jouw stijlflexibiliteit. Op het moment dat jij de situatie kunt lezen, kun je deze sturen door de juiste stijl in te zetten in de juiste situatie. In de training Inzicht in Invloed® leer je op strategisch niveau de situatie te lezen en de juiste stijl toe te passen. Zo krijg je meer grip op je communicatie.

4 uur online

Introductie van één invloedstijl.

1 dag

Eén invloedstijl herkennen en ontdekken.

2 dagen

Theorie over de vier inlvoedstijlen en toepassen in de praktijk.

5-6 dagen

Inzicht in Invloed®
vanaf 3295,-

Theorie over de vier invloedstijlen en 12 gedragingen, leren hoe het werkt en toepassen in de praktijk.


* Bureau Zuidema heeft de exclusieve rechten in handen om het Invloedmodel® en de daarop gebaseerde trainingsprogramma’s, zoals Inzicht in Invloed®, te mogen aanbieden in Nederland en heel EMEA.