Leren op social media

Geschreven op maart 27, 2012 – Categorie: Invloed

Deel via

Leren op social media

Bij Zuidema zijn we voortdurend op zoek naar manieren om het leereffect van onze interventies te vergroten. Eén van die manieren is de inzet van sociale media. We constateren dat deelnemers in toenemende mate op eigen initiatief sociale media gebruiken ter ondersteuning na onze trainingen.

Dit riep bij ons de vraag op of het doelbewust gebruiken van sociale media het leerproces van deelnemers kan bevorderen? Om dit te onderzoeken hebben wij de training Inzicht in Invloed® uitgebreid door middel van het actief inzetten van LinkedIn groepen. Deze afgeschermde groep voor deelnemers bood onder andere achtergrondinformatie, ondersteunende filmpjes, discussies en oefeningen. Bij de training onderzochten we het verschil tussen deelnemersgroepen met deze toevoeging en zonder deze toevoeging.

Meer geloof in eigen kunnen

Zowel voor- als na de training werden de deelnemers bevraagd met een vragenlijst op basis van de Learning Transfer System Inventory (LTSI). Deze LTSI meet hoe goed deelnemers de kennis en vaardigheden uit de training in de praktijk kunnen toepassen. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deelnemers in de groepen met sociale media hogere verwachtingen hadden over het effect van de training en meer geloof hadden in eigen kunnen. Dit maakte dat ze de transfer van het geleerde naar de werkpraktijk beter kunnen maken.

Wordt vervolgd

Sociale media kan dus inderdaad bijdragen aan het effect van een training. Aangezien onderzoek op dit gebied nog niet eerder is uitgevoerd, sluiten we niet uit dat aanvullend onderzoek nog andere, mogelijk grotere, resultaten zal vinden. We gaan de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om te bepalen in hoeverre sociale media verder een rol kan spelen in onze trainingen.

Deel dit artikel via

Gerelateerde artikelen

Invloed in het dagelijkse leven

Benieuwd hoe invloed werkt in de praktijk? Lees het op onze blog.

Lees alle artikelen