Het effect van Inzicht in Invloed®

Geschreven op augustus 2, 2008 – Categorie: Behind the Scenes

Deel via

Het effect van Inzicht in Invloed®

Om te meten wat het effect van deze training is, is in 2008 onderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht (Onderwijskunde) door middel van een effectmeting. Als onderzoeksvraag werd gesteld: leidt de training Inzicht in Invloed® tot effectiever gebruik van gedragssoorten? Lees hieronder de samenvatting!

Het effect van de training Inzicht in Invloed®

De training Inzicht in Invloed® wordt al jaren succesvol ingezet om de persoonlijke effectiviteit van individuen te verhogen. De training richt zich op het creëren van bewustwording bij het inzetten van verschillende communicatiestijlen waarmee men invloed kan uitoefenen. De basis van de training is gebaseerd op een model van de Amerikaanse psychologen Berlew en Harrison. Het model is opgebouwd uit 5 verschillende invloedstijlen met 12 daaraan ontleende soorten van gedrag. Om te meten wat het effect van deze training is, is recentelijk onderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht (Onderwijskunde) door middel van een effectmeting. Als onderzoeksvraag werd gesteld: leidt de training Inzicht in Invloed® tot effectiever gebruik van gedragssoorten? Met behulp van statistische toetsen is bekeken of verschillen in scores niet op toevalligheid berusten. Er is gebruik gemaakt van een quasi- experimenteel praktijkonderzoek, waarbij gewerkt wordt met een pre- test- post- test equivalent group design. Kortom: er zijn twee groepen geselecteerd. Eén groep waarvan de deelnemers de training ‘Inzicht en Invloed®’ gevolgd hebben en een controle groep, welke de training niet gevolgd heeft. Bij beide groepen is vooraf een nulmeting gedaan en drie maanden na de training een nameting. Als onderzoeksinstrument is er een 360 graden feedbackinstrument gebruikt. Hieruit zijn een groot aantal positieve uitkomsten gebleken bij deelnemers van de training ‘Inzicht in Invloed®’ ten opzichte van deelnemers die de training niet gevolgd hebben. De gemeten gemiddelde scores van de nameting bij de experimentele groep zijn hoger dan de gemiddelde scores van de voormeting. In een aantal gevallen zijn ze significant, te weten bij de gedragssoorten argumenteren (t (-1.899); = 10; p = .087), faciliteren/ sanctioneren (t (-2.789); = 10; p = .019) en luisteren (t (-1.994); = 10; p = .074). Hierdoor kan gesteld worden dat de training een positief resultaat gehad heeft voor de bovengenoemde gedragssoorten.

Tabel

Deel dit artikel via

Gerelateerde artikelen

Invloed in het dagelijkse leven

Benieuwd hoe invloed werkt in de praktijk? Lees het op onze blog.

Lees alle artikelen